• Search
 • DJAY OnAIr
 • Cart
 • Log in
 • Number of rankings: 20
   
  TOP DJ : 26
   
Tell a friend
ThomasDeXter (SK)
Vocal House / Funky House / Deep House / Tech House
 • About me: Hudobný štyl, ktorý sa na celom svete hráva prevažne v coctailových baroch a kluboch, na V.I.P večierkoch a súkromných party, nesie štýlový zvuky hudobných nástrojov, funky rytmov a krásnych vocalov s originálnym zvukom, ktorý je veľmi ťažko počuť v bežných kluboch a už vôbec nie na Slovensku.

  Hudobný štýl, ktorý ma svoj imidž a identicky zvuk s malými zmenami už niekoľko desiatok rokov. Dj-ov tohoto štýlu na Slovensku možno zrátať na prstoch jednej ruky. Ak Vám behajú po mysli slová ako funky, vocal a groove house music mate úplnú pravdu… Najmladší z dj-ov hrajúcich funky a vocal house na Slovensku je určite ThomasDexter, ktorého ortodoxný postoj k hudobného štýlu vyvolal niekoľko búrlivých reakcií z radov mladších čitateľov.

  Jeho nekompromisný postoj k hudbe mu priniesol uznanie medzi najznámejšími predstaviteľmi hrajúcimi funky, vocal a groove house na Slovensku, množstvo hraní na súkromných a brandových party.

  Jeho začiatky smerujú pár rokov dozadu, kedy sa začal zoznamovať s pojmami ako groove, vocal a to všetko v oblasti house music.

  Spojenie s Braňom djom, po vypočutí jeho prvotného setu mu zariadilo podporu spoločne s djmi Cafe Del Fun. Jeho djská osobnosť sa neustále profilovala a nedala sa strhnúť silnou vlnou komercializácie electra, prípadne iných subštýlov house music. Počas odohrania akcií sa jeho orientácia na house music naozaj vycibrila a do jeho kufra sa dostávali hlavne LP z vydavateľstiev Defected a Purple music.

  Tieto labely sa naozaj stali smerodajnými pre rozvoj jeho djských skúsenosti. Doteraz sú jeho oporným bodom a miestom čerpania jeho inšpirácie. Skutočným hnacím motorom je aj značka Clubber In The House, ktorej je jeden z reprezentantov spolu s djom Saiom. Práve po ich stretnutí začal jeho smer naberať nové obrátky.

  Dámi a páni, aj toto je len časť z toho, čo sa môžete dozvedieť, ak sa vysloví djské meno ThomasDexter.

  S príchodom roku 2012 končí spoluprácu s projektom Clubber In The House a jeho hudobné smerovanie je ovplyvnené produkciou vydavateľstva Defected a pánom menom DJ Chus a jeho špecifickým zvukom Iberican Sound. Keďže rok 2012 je rokom zmien pre Thomasa, zakladá si vlastnú značku IMPORTANT In The House, ktorá reprezentuje súčasný zvuk house music, no nezabúda pritom ani na klasický house, taký, aký by sa mal chápať vo svojej podstate.

  English Version

  Music style, which is being played all around the world but mostly in cocktail bars and clubs, VIP and private parties carries a specific sound of musical instruments, funky rhythms and beautiful vocals with original sound, which is very hard to hear in ordinary clubs, especially in Slovakia.

  Music style, with its own image and identical sound with few little changes has been around for few decades. There is only a handful of DJ’s in Slovakia playing this style. If you think of words as funky, vocal and groove you are absolutely right… The youngest of those DJ’s in Slovakia is definitely ThomasDexter, whose orthodox attitude to this style evoked negative reactions among young readers.

  His uncompromising approach to the music, has earned him respect among the most popular representatives of the funky, vocal and groove house in Slovakia and many opportunities to play on VIP and private parties.

  He began showing around couple of years ago, when he started recognizing words as groove, vocal and everything about house music.

  Joining with Brano DJ, who as first heard him out had earned him his support together with DJ’s from the group Cafe Del Fun. His DJ personality has been developing and couldn’t be brought down by a huge wave of commercializing electro music style possibly other sub styles of house music.

  After playing on many parties his orientation to house music improved and his LP collection has been growing especially from Defected and Purple Music publishers.

  Those labels really helped him when improving and shaping his DJ personality and they are still is strong point and resource for inspiration. The real pushing machine is also the Clubber in the House brand, which he is one of the representatives together with DJ Sai. His course started to change direction as a result of their meeting.

  Ladies and Gentlemen and this is only a small part of what you can learn when you say the name ThomasDexter.

  House that he is representing is not some sort of electric music but is literally defining the real house music.
 • Next events