• Search
  • DJAY OnAIr
  • Cart
  • Log in

Oznámenie o zrušení OOAF Bratislava 2015

Author: Olšo
Created: 26.06.2015

SK verzia

Drahí partneri, fanúšikovia a umelci,

s ľútosťou vám oznamujeme, že Only Open Air Festival 2015 v Bratislave je zrušený.

Vzhľadom na odstúpenie jedného z partnerov, sponzorov a nedodržanie dohodnutých zmlúv a dohôd sme vyvinuli veľkú snahu načas splniť príslušné platobné podmienky, no niektorým umelcom a oporným dodávateľom sme finančné prostriedky neboli schopní vyplatiť v plnej miere.

Hoci sme urobili všetko, čo bolo v našich silách, v konečnom dôsledku sme vzhľadom na krátkosť času neuspeli.
Úprimne sa ospravedlňujeme za akékoľvek nepríjemnosti a problémy spôsobené všetkým zainteresovaným!

Samozrejme, každému, kto si zakúpil lístok, budú všetky peňažné prostriedky vrátené v plnej miere.
Vzhľadom na to, že sme si od predajcu vstupeniek postupne sťahovali zálohy nevyhnutné na prípravu podujatia, musíme teraz pripraviť peniaze na vrátenie vstupeniek, ktoré pošleme predajcovi, aby ich vrátil späť zákazníkom. Proces vrátenia peňazí začne hneď, ako nakumulujeme peniaze, čo by malo byť najneskôr 7.7.2015.
O začatí procesu vracania peňazí ako aj o presnom postupe Vás budeme informovať.

Bližšie informácie už čoskoro.

Radi by sme sa tiež ospravedlnili všetkým umelcom, ktorí v danej veci preukázali veľkú pomoc a podporu.
Skutočne si ceníme vašu pomoc, odhodlanie a podporu a je nám ľúto, že súčasné kontrakty nedokážeme finalne realizovať! Urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme veci v budúcnosti napravili a naďalej zostaneme v kontakte, aby sme všetko vyriešili férovým a správnym spôsobom.

Ešte raz, je nám ľúto, čo sa stalo​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​.

Váš OOAF Team.

 

ENG version

Dear Fans, Partners and Artists,

it is with huge regret, that we will have to inform you today, that the Only Open Air Festival in Bratislava is cancelled.

Due to one partner and one sponsor bailing out and not sticking to set contracts and agreements, we struggled to fulfill payment terms in time and were unable to fully pay some of the artist, as well as some of the suppliers.

We tried our hardest to make it work, but unfortunately failed due to lack of time in the end.

We apologize and are truly sorry for all the inconvinieces, hassles and frustrations this has caused everyone involved!

Of course, everyone who has purchased a ticket, will receive a full refund!

We will release more detailed info on this shortly, as we are currently in touch with all the retailer and ticket seller to set this up and to be able to assure you a smooth process.

But please make sure to get in touch with the retailer / ticket seller, where you have purchased your ticket.

More info on this to be released very soon.

We also want to send a huge apology to all artists, who have been very understanding and helping to support us where they could.

We really appreciate your help, dedication and support on this matter and regret that we were unable to fullfil the current contracts! We will do our best to make up on this and will remain in contact with you, too to handle this in a fair  and appropriate way.

Once again, we are so sorry this has happened!

Yours,

OOAF Team.

zdroj: http://www.ooaf.eu/oznamenie-o-zruseni-ooaf-bratislava-2015/